Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrný dvůr > Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůrKatalogové číslo odpadu Název odpadu
080111  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové  a mazací oleje
150202 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny  a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103 Pneumatiky (bez disků)
160107 Olejové filtry
160120 Sklo – autosklo
200101 Papír
200102 Sklo
200108 Biologicky rozložitelný odpad
200110 Oděvy
200125 Olej a tuky
200138 Dřevo neuvedené pod číslo 200137
200139 Plasty + polystyren
200140 Kovy
200301 Směsný komunální odpad
200307 Velkoobjemný odpad