Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Služby města Bechyně, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Bechyně
nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

Základní účel zřízení a hlavní činnost: vykonávání technických a ostatních služeb

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Služby města Bechyně, p. o., který je jmenován a odvoláván Radou města.

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Služby města Bechyně, p.o.
  Na Libuši 892
  391 65 Bechyně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Služby města Bechyně, p.o.
  Na Libuši 892
  391 65 Bechyně

 • 4.3 Úřední hodiny

  Správa a Technické služby
  Zimní období (listopad – únor):
  Po – Pá: 07,00 – 15,30
  Letní období (březen – říjen):
  Po – Pá: 06,30 – 15,00
  Polední přestávka: 11,00 – 11,30

  Správa hřbitova
  Po – Pá: 7,30 – 15,00 hod.
  Polední přestávka: 11,00 – 11,30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 381 212 335

  +420 734 278 890

  Další telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  sluzbybechyne.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Služby města Bechyně, p.o.
  Na Libuši 892
  391 65 Bechyně
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  e4ry3he

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 293521511/0300

6. IČO

06678769

7. DIČ

CZ06678769 Organizace je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@sluzbybechyne.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  e4ry3he

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Služby města Bechyně, p.o., Na Libuši 892, 391 65 Bechyně

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací asistentka, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.