Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrný dvůr > Ukládání stavebních a demoličních odpadů na sběrném dvoře

Ukládání stavebních a demoličních odpadů na sběrném dvořeObčané Bechyně a mikroregionu Bechyňsko mohou od listopadu 2018 ukládat stavební suť, stavební materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře v Bechyni, a to za poplatek.

Výše poplatku:

Směsi, nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 3 Kč/kg
Stavební materiály obsahující AZBEST 5 Kč/kg
Asfaltové směsi obsahující DEHET 12 Kč/kg

* Uvedené ceny jsou včetně DPH

Stavební suť se rozumí směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez obsahu nebezpečných látek. Stavební odpad není komunálním odpadem, proto nakládání s tímto odpadem není zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od občanů za nakládání s komunálním odpadem. Stavební odpad, je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bechyně č. 4/2021, článek 10, povinen každý likvidovat na své náklady.

Na sběrném dvoře jsou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery pro jednotlivé komodity tříděného odpadu pod ocelovými přístřešky. V areálu je dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad – na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy budou skladovány v uzavřeném kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro uložení mechanismů a strojů (štěpkovač větví, vysokozdvižný  vozík, váha adt.), dále bude využíván pro skladování elektrických spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.). Vzhledem k novým povinnostem při třídění a ukládání odpadů, lze předpokládat určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale bude nutno dodržovat řádné třídění. Žádáme proto o trpělivost při dovozu odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost dodržování pořádku v celém prostoru areálu sběrného dvora.