image
image

Organizace Služby města Bechyně,
p.o. zajišťuje tyto činnosti:

  • Údržba veřejné zeleně, chodníků a komunikací města Bechyně
  • Správa, provoz a evidence hřbitova
  • Správa, provoz a evidence sběrného dvora
  • Správa veřejného osvětlení a rozhlasu
  • Svoz bioodpadu a komunálního odpadu
  • Správa dětských hřišť a veřejných záchodků